Kontakt


Szkoły "Computer College"

 ul. H. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin
 tel. 0048 /94/ 34-11-741
 www.cc.edu.pl

Sekretariat szkolny: cc@cc.edu.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Dyrekcja szkoły

mgr Małgorzata Śliwińska
tel. 0048 /94/ 34-11-741
adres e-mail: msliwinska@cc.edu.pl

Sekretariat szkoleń oraz biuro projektów: cc@cc.edu.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Organ prowadzący "Computer College":

TEB Edukacja Sp. z o.o.


 

Partnerzy